Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Personvernsvilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Brukervilkår Geno SA

Brukervilkårene handler om hvordan Geno SA samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Geno SA sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Geno SA er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Geno SA og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. Personopplysningene ble samlet inn når Geno SA meldte deg på kurs basert på kurspåmelding via e-post.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene. 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Geno SA som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

 

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.


Lagring og sletting av personopplysninger

Geno SA sletter brukere når de ber om å bli slettet.

 

Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
  • å klage til Datatilsynet.

 Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på ingrid.grinden@geno.no for å få utøvd dine rettigheter.

 

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

 

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

      MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

     _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.