Dette kurset inneholder innføring i genomisk seleksjon, genotyping hunndyr og bruk av semin.