Velkommen til Storfeskolen!

 

 

Storfeskolen består av 5 kurs med tema innen brunst og fruktbarhet. I hvert kurs er det en rekke foredrag som følges av en kort repetisjonstest. Kursene skal være praktisk nyttige i melkeproduksjonen.

Alle som gjennomfører minst 4 av 5 kurs og tar testene, kvalifiserer til tittelen CandKu. Geno inviterer årlig nye CandKu til en hyggelig dag med omvisning på Store Ree, middag og diplomutdeling. 

Storfeskolen skal gi lett tilgjengelig fagoppdatering for enkeltprodusenter og kan være utgangspunkt for samtaler i studieringer.

Brunstkontroll og brunstatferd

Dette kurset består av 9 korte foredrag og en enkel oppsummeringstest etter hvert tema. Ta testene og bli med i CandKu-løpet! 

1. Brunsttegn og atferd

2. Brunstkontroll og inseminasjon til rett tid

3. Reproduksjonsanatomi og hormonsyklus

4. Hvordan registrere brunst og brunststyrke

5. Hjelpemidler i brunstkontrollen

6. Brunstsynkronisering og hormonbehandling

7. Konvensjonell sæd, SV, RedX, embryo

8. Smitteforebygging i inseminasjonsarbeidet

9. Tilrettelegging for insemineringHva påvirker fruktbarheten, og hvordan? Hvilke faktorer har størst betydning, og hva kan gjøres for å oppnå bedre fruktbarhet? Dette prøver vi å svare på i dette kurset. 

Du får grunnleggende kjennskap til oksefruktbarhet med en titt inn i det praktiske som skjer på teststasjonen på Øyer og på oksestasjonen på Store Ree, og et innblikk i avl og fruktbarhet. Resten av kurset er viet til ku og kvige og det du har mulighet til å påvirke. "Dette skjer i kua når energibalansen er negativ - eller dagslengden for kort - eller når kua er sjuk... Derfor kommer den ikke i brunst eller blir ikke drektig." Det er interessant og nyttig å forstå sammenhengene!

Foredrag i denne kursserien:

1. Fruktbarhet hos oksen

2. Fruktbarhet og avl

3. Fruktbarhet hos kyr og kviger

4. Den kritiske perioden før og omkring kalving

5. Den kritiske perioden etter kalving

6. Inseminasjon til rett tid, men kalven uteblir

7. Hvordan legge til rette for god fruktbarhet? Fôring

8. Hvordan legge til rette for god fruktbarhet? Andre miljøfaktorer

Storfeskolen skal gi lett tilgjengelig fagoppdatering for enkeltprodusenter og kan være utgangspunkt for samtaler i studieringer.


Fôring har stor betydning for fruktbarheten, og dette kurset vil gi et innblikk i hvordan en del ulike faktorer virker på kua og hva som er viktig å ta hensyn til i fôrsammensetning. 

Kurset består av 9 foredrag med enkle tester. 

1. Kalven - framtidas inntektskilde
2. Energibalanse - en nøkkelfaktor
3. Holdvurdering
4. Protein og urea
5. Mineraler og vitaminer
6. Fôring og fruktbarhet
7. Fôring og fruktbarhet - grovfôr
8. Fôring og klima
9. Fôreffektivitet

Hver test må gjennomføres med minst 75% score for å få tilgang til neste modul. Testen er en grei repetisjon, og antall forsøk på rett svar, er ubegrenset. 

Etter at kurset er gjennomført, kommer du til en kort kursevaluering før du kan hente ut kursbeviset ditt. Din tilbakemelding betyr mye for måten vi skal lage nye kurs på! 

Samler du minst 4 kursbevis, inviterer vi til diplomutdeling med middag og omvisning på Store Ree! Dette ser vi fram til!
Lykke til med kurset! For best mulig fruktbarhetsøkonomi, er reproduksjonsstyring avgjørende. I dette kurset vises verktøy og metoder for reproduksjonsstyring sammen med økonomi og nøkkeltall. Ofte skal det ikke så mye til for å nå fruktbarhetsmål, og her kan du finne inspirasjon! Kurset inneholder blant annet foredrag om praktisk bruk av Kukontrolldata og Geno avlsplan, gir informasjon om sædteknologi og strategisk valg av sædtype og viser mulighetene som ligger i å utnytte genetikk og veterinærkompetanse på en god måte.


I dette kurset møter du Anne Guro Larsgard som gir et grundig innblikk i prinsippene for avl og hvordan dette brukes i NRF-avlen. Hanna Storlien viser hvordan det sentrale avlsarbeidet kan utnyttes i egen besetning. Begge jobber i Genos "Forskning og utvikling"-avdeling og har førstehånds kunnskap om avl. 
Kurset består av 7 videoforedrag med enkle oppsummeringstester mellom. Storfeskolekursene gir praktisk nyttig kunnskap, klar til bruk i driftshverdagen!

Tar du minst 4 Storfeskole-kurs, får du tittelen CandKu, og vi inviterer hver gang vi får et passe antall kandidater, til omvisning, middag og diplomutdeling på Store Ree. 

Kursinnhold: 

1. Hensikten med avlsarbeidet

2. Utnyttelse av informasjon i avlsverdiberegningen

3. Hvordan driver vi avlsarbeidet. Avlstiltakene. 

4. Genotyping

5. Avlsarbeid i egen besetning

6. Geno avlsplan

7. Geno avlsplan, praktisk demonstrasjon

Kursas yra apie rujos kontrolę ir galvijų rujos elgesį. Paveikslėliai ir iliustracijos daro tai visiškai praktišką. Tuo pačiu metu gausite gerą rujos ciklo paaiškinimą. Kursą sukūrė veterinarijos gydytojos Anne Hege Hunskaar Tajet ir Jorid Lybæk, o vertė Vaida Aukštuolienė.

Witamy na kursach z zakresu kontroli ciepła i zachowania się ciepła. Kurs składa się z 9 wykładów wideo. Została stworzona przez lekarzy weterynarii Anne Hege Hunskaar Tajet i Jorid Lybæk, a przetłumaczona na język polski przez Aleksandra Kuta.