Velkommen til Storfeskolen!

 

 

Storfeskolen består av 5 kurs med tema innen brunst og fruktbarhet. I hvert kurs er det en rekke foredrag som følges av en kort repetisjonstest. Kursene skal være praktisk nyttige i melkeproduksjonen.

Alle som gjennomfører minst 4 av 5 kurs og tar testene, kvalifiserer til tittelen CandKu. Geno inviterer årlig nye CandKu til en hyggelig dag med omvisning på Store Ree, middag og diplomutdeling. 

Storfeskolen skal gi lett tilgjengelig fagoppdatering for enkeltprodusenter og kan være utgangspunkt for samtaler i studieringer.

Hva påvirker fruktbarheten, og hvordan? Hvilke faktorer har størst betydning, og hva kan gjøres for å oppnå bedre fruktbarhet? Dette prøver vi å svare på i dette kurset. 

Du får grunnleggende kjennskap til oksefruktbarhet med en titt inn i det praktiske som skjer på teststasjonen på Øyer og på oksestasjonen på Store Ree, og et innblikk i avl og fruktbarhet. Resten av kurset er viet til ku og kvige og det du har mulighet til å påvirke. "Dette skjer i kua når energibalansen er negativ - eller dagslengden for kort - eller når kua er sjuk... Derfor kommer den ikke i brunst eller blir ikke drektig." Det er interessant og nyttig å forstå sammenhengene!

Foredrag i denne kursserien:

1. Fruktbarhet hos oksen

2. Fruktbarhet og avl

3. Fruktbarhet hos kyr og kviger

4. Den kritiske perioden før og omkring kalving

5. Den kritiske perioden etter kalving

6. Inseminasjon til rett tid, men kalven uteblir

7. Hvordan legge til rette for god fruktbarhet? Fôring

8. Hvordan legge til rette for god fruktbarhet? Andre miljøfaktorer

Brunstkontroll og brunstatferd

Dette kurset består av 9 korte foredrag og en enkel oppsummeringstest etter hvert tema. Ta testene og bli med i CandKu-løpet! 

1. Brunsttegn og atferd

2. Brunstkontroll og inseminasjon til rett tid

3. Reproduksjonsanatomi og hormonsyklus

4. Hvordan registrere brunst og brunststyrke

5. Hjelpemidler i brunstkontrollen

6. Brunstsynkronisering og hormonbehandling

7. Konvensjonell sæd, SV, RedX, embryo

8. Smitteforebygging i inseminasjonsarbeidet

9. Tilrettelegging for inseminering