Storfeskolen består av 5 foredragsserier:

  1. Brunst og brunstkontroll
  2. Hva påvirker fruktbarheten
  3. Fôring og fruktbarhet
  4. Management og reproduksjonsstyring
  5. Avl i egen besetning 

Etter hvert foredrag følger en enkel repetisjonstest. 

Kursdeltakere som gjennomfører minst 4 av 5 foredragsserier med tester gis tittelen Cand Ku. Dette vil Geno markere en gang i året med å invitere nye CandKu til hyggelig dag med omvisning på Store Ree, middag og diplomutdeling. 

Vi håper Storfeskolen kan være nyttig fagpåfyll for enkeltprodusenter og gi godt utgangspunkt for fagsamtaler i studiegrupper!

Dette er den digitale delen av Storfeskolen hvor du forbereder deg til det fysiske kurset og kan ta en flervalgstest i etterkant av modulen. 

Dette er den digitale delen av Storfeskolen hvor du forbereder deg til det fysiske kurset og kan ta en flervalgstest i etterkant av modulen. 

Dette er den digitale delen av Storfeskolen hvor du forbereder deg til det fysiske kurset og kan ta en flervalgstest i etterkant av modulen. 

Dette er den digitale delen av Storfeskolen hvor du forbereder deg til det fysiske kurset og kan ta en flervalgstest i etterkant av modulen. 

Dette er den digitale delen av Storfeskolen hvor du forbereder deg til det fysiske kurset og kan ta en flervalgstest i etterkant av modulen.